Asianajotoimisto Asianaiset ky - Etusivu Asianajotoimisto Asianaiset ky - Asianaiset Asianajotoimisto Asianaiset ky - Osaamisalueet Asianajotoimisto Asianaiset ky - Hinnasto Asianajotoimisto Asianaiset ky - Yhteystiedot Asianajotoimisto Asianaiset ky - In English
 
 

Asianajotoimisto Asianaiset Ky - Osaamisalueet

Perheasiat

Ulkomaalaisasiat

Voit kääntyä puoleemme seuraavissa ulkomaalaisasioissa:

  • oleskeluluvat
  • perheenyhdistämiset
  • karkotukset ja käännytykset
  • turvapaikka-asiat
  • kansalaisuusasiat

Suomeen tulevan maahanmuuttajan tulee tänne jäädäkseen saada oleskelulupa. Oleskeluoikeus voi perustua mm. työhön, opiskeluun, perheeseen tai turvapaikkaan.

Oleskelulupia myöntää maahanmuuttovirasto, jonka päätökset ovat valituskelpoisia ns.
hallintopäätöksiä. Valitukset käsitellään hallinto-oikeuksissa tapauksesta riippuen joko suullisesti tai kirjallisesti. Oleskeltuaan maassa tietyn aikaa ulkomaalaisella on mahdollisuus hakea Suomen kansalaisuutta. Myös kansalaisuuspäätös on valituskelpoinen.

Meillä on pitkä kokemus maahanmuuttojen, oleskelulupa-asioiden, turvapaikka-asioiden ja kansalaisuusasioiden hoitamisesta. Hoidamme myös käännytys- ja karkotusasioita sekä avustamme käännytys- tai karkotusvastineen laatimisessa.

Asiakkaalla voi olla tietyin edellytyksin hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa oikeus julkiseen oikeusapuun ja avustajan palkkion korvaamiseen kokonaan tai osittain valtion varoista. Avustamme oikeusapupäätöksen hakemisessa.

 

 
      © 2009 Asianaiset Ky