Laadimme marraskuussa veloituksetta testamentteja, joissa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista 50 järjestöstä.    Lue lisää    ja ole meihin yhteydessä!

Laadimme marraskuussa veloituksetta testamentteja, joissa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista 50 järjestöstä. Lue lisää ja ole meihin yhteydessä!

Hoidamme perhevarallisuuden etukäteissuunnittelun sekä perunkirjan laatimisen ja perinnönjaon

Voit kääntyä puoleemme mm. seuraavissa perintöasioissa:

  • testamentti

  • lahjakirja

  • perunkirjoitus

  • perinnönjako

  • perinnönjaon tai testamentin moitekanne

  • edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus


Perinnönjako

Kuoleman jälkeen tulee laatia perukirja. Tehtäväksi voi tulla myös ositus ja perinnönjako. Avustamme asiakkaita perukirjan ja perinnönjakoken laatimisessa ja tuomioistuimen määrääminä pesänjakajina sekä muissa perintöoikeudellisissa tilanteissa. 

Hoidamme tarvittaessa myös mahdolliseen edunvalvontaan liittyvät hakemukset viranomaisille niissä tapauksissa, joissa kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä. Tämän lisäksi toimimme edunvalvojina, kun esimerkiksi joku kuolinpesän osakkaista tarvitsee edunvalvojaa.