Hoidamme perhevarallisuuden etukäteissuunnittelun sekä perunkirjan laatimisen ja perinnönjaon

Voit kääntyä puoleemme mm. seuraavissa perintöasioissa:

  • testamentti
  • lahjakirja
  • perunkirjoitus
  • perinnönjako
  • perinnönjaon tai testamentin moitekanne
  • edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus

Perinnönjako

Kuoleman jälkeen tulee laatia perukirja. Tehtäväksi voi tulla myös ositus ja perinnönjako. Avustamme asiakkaita perukirjan ja perinnönjakoken laatimisessa ja tuomioistuimen määrääminä pesänjakajina sekä muissa perintöoikeudellisissa tilanteissa. 

Hoidamme tarvittaessa myös mahdolliseen edunvalvontaan liittyvät hakemukset viranomaisille niissä tapauksissa, joissa kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä. Tämän lisäksi toimimme edunvalvojina, kun esimerkiksi joku kuolinpesän osakkaista tarvitsee edunvalvojaa.