Yhteystiedot

 
 

Asianajotoimisto Asianaiset Oy

Annankatu 27, 4. krs
00100 Helsinki                        

Faksi: 09 4365 5640             
Y-tunnus: 2940035-8

Puhelinnumerot:

  • Toimisto 010 326 6000
  • Johanna Ojala 010 326 6001
  • Kirsi Tarvainen 010 326 6002
  • Ilse Lehtimaja 010 326 6003
  • Sofia Räsänen 010 326 6004

Puhelun hinta on 0,0835 euroa/ puhelu + 0,1717 euroa/ minuutti. Asianajotoimisto Asianaiset ei saa tuloja puheluista.

Sähköposti:
toimisto[at]asianaiset.fi
etunimi.sukunimi[at]asianaiset.fi

Ohjeet: 
Tilat sijaitsevat Helsingin keskustassa Annan- ja Eerikinkadun kulmassa. Alaovella on ovipuhelin. Lähin metroasema on Kamppi. Lähimmät raitiovaunupysäkit sijaitsevat Mannerheimintiellä ja Simonkadulla. Oman auton voi pysäköidä joko Forumin pysäköintihalliin tai lähikaduilla oleville maksullisille pysäköintipaikoille.

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

21.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Asianajotoimisto Asianaiset Oy on rekisterinpitäjä ja sen työntekijät rekisterin käyttäjiä. Asianaiset Oy noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja velvollisuuksia.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimistoomme

Henkilötietojen kerääminen

Asianajotoimisto Asianaiset Oy kerää henkilötietoja kahteen eri käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja kerätään asiakkaista toimeksiantojen hoitamista varten (asiakasrekisteri). Lisäksi toimistolla on rekisteri työntekijöistä (työntekijärekisteri).

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin ylläpitämisen peruste on sopimus oikeudellisen toimeksiannon hoitaminen, eli  henkilötiedon kerääminen perustuu sopimukseen. Rekisterin tarkoituksena on oikeudellisten toimeksiantojen hoitaminen sekä esteellisyyden selvittäminen.

Rekisteriin on kirjattu tiedot asiakkaasta (henkilötiedot ja yhteystiedot), vastapuolesta (henkilötiedot ja yhteystiedot), toimeksiannon alkamisajankohdasta, toimeksiannon sisällöstä sekä kaikki muut toimeksiannon hoitamisen edellyttämät tiedot. 

Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan asiakkailta. Tiedot päivitetään asiakkaiden ilmoituksen perusteella.

Tietojen säilyttäminen

Rekisteritiedot säilytetään lain ja asetuksen sekä Suomen asianajajaliiton suosituksen B10 mukaisesti.

Tietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisteröityjen yksityisyyttä kunnioittaen, sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Tietoturvallisuus

Toimistomme varmistaa, että henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Toimiston ATK-laitteiston tietosuoja on ajantasainen ja Suomen Asianajajaliiton ohjeen mukainen. Lisäksi tietoturvasta on huolehdittu myös teknisillä järjestelyillä siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asianajajien salassapitovelvoitteen vuoksi tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muulloin kuin lain edellyttämissä tilanteissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietojen luovuttaminen voi tulla kyseeseen suostumuksella esimerkiksi tilanteissa, joissa toimeksiannon hoitaminen siirtyy toiselle asianajajalle.

Rekisteröidyille kuuluvat oikeudet turvataan huomioiden ne poikkeukset, jotka johtuvat asianajajia velvoittavista laeista ja ohjeista.