Avustamme rikosasioissa sekä vastaajia eli rikoksentekijöitä että asianomistajia eli rikoksen uhreja

Voit kääntyä puoleemme mm. seuraavissa rikosasioissa:

  • rikoksen esitutkinta ja tuomioistuinkäsittely
  • rikosperusteinen vahingonkorvaus
  • lähestymiskielto

Rikosjutut käsitellään pääasiassa suullisesti tuomioistuimessa. Avustamme tarvittaessa myös poliisikuulusteluissa ja laatimalla loppulausunnon esitutkintaan.

Rikoksen uhrilla on oikeus vaatia vastaajalta vahingonkorvausta eri perustein. Meillä on kokemusta korvausten arvioinnista ja korvausvaatimuksiin liittyvien asiakirjojen hankkimisesta.

Olemme erityisesti perehtyneitä seksuaalirikosten ja perheväkivallan uhrien avustamiseen. Heillä on tietyin edellytyksin oikeus oikeuden määräämään maksuttomaan avustajaan. 

Toimimme myös alaikäisten edunvalvojina erilaisissa lapsia koskevissa rikos- tai lähestymiskieltoprosesseissa. Hoidamme lisäksi lähestymiskieltoasioita laatimalla lähestymiskieltohakemuksia ja avustamalla lähestymiskieltoa koskevassa tuomioistuinkäsittelyssä.

Sekä vastaaja että asianomistaja voivat tietyin edellytyksin olla oikeutettuja julkiseen oikeusapuun, jolloin palkkiomme maksaa valtio. Avustamme maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa. Rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut voidaan myös kattaa mahdollisesta kotivakuutuksesta.